En udskiftning af det gamle olie- eller gasfyr kan give en stor besparelse på den årlige varmeregning, hvis der skiftes til en varmepumpe. Alt afhængig af hvilken type, der er tale om, koster det 15-20.000 kr. for en luft til luf type og op til 80-130.000 kr. for en væske til vand model eller luft til vand model.

Herunder kommer der en guide til, hvad en varmepumpe er, samt fordelene og ulemperne ved at skifte det gamle oliefyr ud med en varmepumpe.

Hvad er en varmepumpe?

Det er et varmeanlæg, der benytter sig af varmen fra jorden eller luften – i stedet for traditionelle varmekilder som olie eller gas – til at opvarme en bygning eller en bolig.

Selvom en varmepumpe stadig har brug for elektricitet, bruger den kun omkring en ¼ del af, hvad et oliefyr vil bruge. Det gør en varmepumpe til en miljøvenlig energikilde sammenlignet med et olie- eller gasfyr. For hver kW den bruger, producerer den samtidig 3 kW.

En varmepumpe kan i princippet anvendes i alle typer af bygninger. De skal dog være godt isoleret for, at pumpen virker optimalt.

Anlægget har en størrelse som et køleskab og kan sagtens stå i en kælder eller i bryggerset. Ved en vand til luft model eller luft til luft model vil størstedelen af anlægget være placeret udenfor.

Findes der mange typer?

Overordnet findes der 3 forskellige typer af varmepumper.

  • Væske til vand (Jordvarme)
  • Luft til vand
  • Luft til luft

De 3 forskellige typer vil herunder blive beskrevet kort, samtidig med en vurdering af, hvor man med fordel kan brug den ene frem for den anden.

Jord varmepumpe – væske til vand

Den mest økonomiske varmepumpe er er en jord varmepumpe, eller væske til vand som den også kaldes.

Den første slags varmepumpe er en jordpumpe, der udnytter den varme, som er i jordens øverste lag. Via en væskefyldt slange, der er gravet ned i jorden i 1 meters dybde, bliver jordvarmen ført hen til varmepumpen.

Selvom der kun er få grader til forskel, er det en yderst effektiv varmekilde, og den kan nemt varme en stor bygning op. Selv når det er frost. Jordvarmen føres rent teknisk via en varmeveksler til boligens varmeinstallationer. Varmen bruges derefter fuldstændig som traditionel opvarmning til at varme bolig og vand op.

En væske til vand pumpe er mere effektiv og økonomisk end for eksempel luft til vand pumper. Den koster også mere end en luft til vand pumpe, da der skal graves slanger ned i haven. En tommefinger regel siger, at der skal være et dobbelt så stort areal til slangerne som selve boligens areal.

I stedet for en have kan man også bruge en sø eller vand generelt, hvis man har sådan noget til rådighed. Man opnår samme effektive varmekilde, men installeringsomkostningen er mindre.

Til begge former er det nødvendigt at søge tilladelse hos kommunen. Husk også at give BRF besked.

En luft til vand varmepumpe

Har du ikke den fornødne plads i haven, eller har du ikke lyst til at ofre din have, fordi der skal graves slanger ned i hele haven, er en luft til vand pumpe et godt alternativ. I stedet for jordvarmen bruges den varme, der er i luften. Princippet er den samme som ved jordvarme. Den er ikke helt så effektiv, men omvendt er investeringen heller ikke helt så stor.

Luft til luft varmepumpe

Et varmeanlæg, der bruger luft til at varme boligen op. Anlægget fungerer i princippet som et omvendt køleskab, hvor der i stedet for at blive produceret kulde produceres varme, som så sendes ud i resten af boligen.

Det er en god idé at kombinere varmepumpen med et udsugningsanlæg, der på samme tid har en varmeveksler. Derved har man mulighed for at genanvende luften og overføre varmen til indblæsningsluften. På den måde kan der blive luftet ud i selv tætte bygninger, uden at det medfører det helt store varmetab.

Man kan med fordel bruge luft til luft varmepumper i kolonihaver og sommerhuse. Det er dog en god idé ikke at købe en, der er alt for billig, da de desværre larmer en del – til stor gene for en selv og naboerne.

En ekstra bonus: På varme dage kan en luft til luft varmepumpe bruges som et airconditionanlæg.

Hvor meget kan der spares på en gennemsnitlig varmeregning?

En investering i en varmepumpe har relativt hurtigt tjent sig ind, så der er mange penge at spare ved at skifte et gammelt olie- eller gasfyr ud. Der kan på varmeregningen spares op til 12.000 kr. om året, hvilket svarer til at en varmepumpe har betalt sig selv af indenfor en 5-7-årig periode.

En pumpes levetid er på 15-20 år. Dertil skal det huskes, at det er en væsentlig mere miljøvenlig varmekilde end hvis der bruges olie eller gas.

Den store besparelse skyldes, at varmepumpen udnytter energien langt bedre. For hver kW en varmepumpe bruger, producerer den 3 kW. Især en væske til vand pumpe har en meget stor økonomiske besparelser, der vises på varmeregningen.

Hvad koster en varmepumpe?

Der er prismæssigt stor forskel på de 3 typer. En væske til vand pumpe koster i omegnen af 80-130.000 kr.

En luft til vand varmepumpe koster omkring 60-90.000 kr. Den sidste luft til luft varmepumpe koster omkring 15-20.000 kr.

Hvad er fordelene ved en varmepumpe?

  • En varmepumpe er langt mere miljøvenlig, da der bliver brugt langt mindre el til opvarmning
  • Udover et årligt tjek er der ingen vedligeholdelse
  • Der er ingen fare for at løbe tør som med olie og naturgas

Hvilke ulemper er der ved en varmepumpe?

  • Da der skal bruges el til at drive pumpen, er den ikke CO2-neutral
  • Der skal et relativt stort areal til slanger, hvis man vil have et væske til vand anlæg
  • Huset skal være velisoleret for at fungere optimalt
  • Det larmer markant mere end et oliefyr, især de billige